Tööriistad vormiõõne süvendamiseks

Ühepoolse valuvormi valmistamiseks vajatakse kahte kivipoolt, kuid vormi õõs uuristatakse neist ainult ühele.
Kivi ühele (tasandatud) poolele uuristatakse, kraabitakse või lõigatakse sisse tulevase eseme negatiivne kuju.
Tööriistadeks sobivad erinevad vahendid, mis võimaldavad uuristada, kasvõi nüri nael.
Parimad tööriistad on siiski õhukesed vaiba- või linoollõikenoad (joonis 13).

Joonis 13. Linoollõikenoad (Andry Kikkull)

Advertisements