Vormipoolte lõikamine

Steatiidist valuvorm koosneb kahest õhukesed (u 12 mm) paksusest kivitükist. Tükkideks võib kivi saagida tavalise roogsae, vukssae või vanema lintsaega (joonis 8).


Joonis 8. Baaspinna saagimine (Andry Kikkull)

Esmalt on mõtekas saagida kivile baaspind, millel vorm pärast seisma jääb. Seejärel saab juba saagida välja kaks vormipoolt (joonis 9).


Joonis 9. Vormipoolte saagimine (Andry Kikkull)

Saagimisel kasuta ennem kiirust kui jõudu, sest kivi on suhteliselt habras ja võib kergesti murduda.
Peale saagimist jäävad kivipinnale erineva sügavusega saagimisjäljed (joonis 10).


Joonis 10. Saagimisjäljed (Andry Kikkull)

Need tuleb ringjate liigutustega maha lihvida. Selleks sobivad erineva jämedusega lihvpaberid (joonis 11), töö lõpuks peab kivipind olema sirge ja sile (joonis 12). Steatiidi saagimisel ja lihvimisel tekib palju peent tolmu ja puru. Steatiidi tolm ei ole sisse hingamisel tervislik ja selle vältimiseks võiks teda töödelda märjana, lihvides teda vesilihvpaberiga, et vältida tolmu lendumist.


Joonis 11. Erineva jämedusega lihvpaberid (Andry kikkull)


Joonis 12. Lihvimine (Andry kikkull)

Advertisements