Vormiõõne valmistamine

Olles leidnud sobiva kavandi (joonis 14) või joonistanud selle ise, tuleb selle piirjooned märkida kivile veekindla markeriga (joonis 15).


Joonis 14. Kavand “Kass”


Joonis 15. Veekindla markeriga piirjoonte joonistamine (Andry Kikkull)

Seejuures tuleb arvestada sellega, et piirjooned ei satuks liiga kiviserva lähedale. Samas võib suuremale kivitükile kavandada mitu erinevat valuõõnt. Märkimisel ja vormide kavandamisel lähtu joonisest 16.


Joonis 16. Piirjoonte märkimine

Vormi valmistamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et vormi ei õõnestataks negatiivseid nurki (joonis 17), kuhu detail võib peale valu kinni jääda. Vältida tuleks ka õhutaskuid tekitavaid tagasipööratud nurki.

Joonis 17. Nurkade kontrollimine

Vormi õõs peaks olema umbes 5 mm sügavune. Sügavust kontrolli üle vormi asetatud joonlauaga (joonis 18) või plastiliiniga (joonis 19).


Joonis 18. Sügavuse kontrollimine


Joonis 19. Plastiliiniga kontrollimine (Andry Kikkull)

Alla 3 mm õõs ei pruugi korralikult täituda ja üle 6 mm sügavuse süvendi puhul võib aga kannatada eseme pinnakvaliteet. Seda just metalli mahukahanemise tõttu.

Liiga peened detailid ja keerulised vormid võivad mittekorrektselt täituda.

Vormi valmistamisel õõnestatakse algul eseme üldine kuju ja seejärel alles tasandatakse pind ning töödeldakse peenem pinnamuster.

Metalli valamiseks tuleb lõigata vormile valulehter ja -kanal (joonis 20).


Joonis 20. Joonistatud valulehter koos kanaliga (Andry Kikkull)


Joonis 21. Kahepoolne valulehter (Andry Kikkull)

Lehter võiks pealt olla 20 mm ja detaili lähedal 4 mm läbimõõduga. Suurem valulehter, mitte ainult ei võimalda täpsemalt valada, vaid omab ka suuremat metallimahtu, mis aitab valuvormi sulametalli raskusjõu toimel paremini täita.

Valulehter peab hõlmama ka teist vormi poolt (joonis 21). Selleks võetakse esimeselt poolelt täpne jäljend (vt galerii). Kui vorm on detailirohkem ja esineb ka tagasipöördeid, siis on hea töödelda vormi mõned õhukanalid (joonis 22). Need on üldiselt liiga väikesed, et täituda metalliga, kuid võimaldavad õhul vormist välja liikuda.


Joonis 22. Õhukanalid (Andry Kikkull)

Galerii – Vastaspoole jäljendi võtmine – vaata SIIT

Advertisements