Tina valamine steatiitvormi

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada tina, kui koolitingimustes kergesti valatavat metalli. Õpiobjektis antakse ülevaate tina steatiitvormi valamistehnoloogiast, vajalikest töövahenditest ja nende kasutamisest.

Õpiobjekt koosneb teoreetilisest õppematerjalist ja praktilistest töövõtete demonstratsioonidest ning õppija enesekontrollitestist.

Antud õpiobjekt on valmistatud TLÜ tööõpetuse osakonna lektori Andry Kikkulli poolt ja on mõeldud eeskätt tööõpetuse üliõpilastele iseseisvaks õppematerjaliks. Samas sobib materjal ka asjahuvilisele iseõppijale ja metallehistööd tööliigina kooli tööõpetuse tunnis rakendavale töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajale.

Eeltingimus õpiobjekti kasutamiseks ja tinavalu valmistamiseks on  peamiste käsitöövahendite ja töökoha olemasolu. Samuti tulevad kasuks eelnevad teadmised ehistöövallas.

Õpiobjekti läbitöötamine võimaldab omandada õpiväljunditena erinevaid teadmisi ja oskusi. Näiteks teadmisi tina valamisest ja vormi valmistamise põhimõtetest ja töökäigust ning oskusi neid rakendada. Õpilane oskab valida sobilikke materjale ja käsitseda vajalikke tööriistu ning omab hoiakust kasutada säästlikult materjale, mille tulemusena valmistatakse esteetiliselt nauditav ehe.

Erilised tänud Signe Lensmendile, kelle kaasabil antud õpiobjekt valmis.
Andry Kikkull

andryk@tlu.ee

Rubriigid: Uncategorized | Tina valamine steatiitvormi kommenteerimine on välja lülitatud